Vi er et flerbrukslag!

Vi jobber for å minimere engangsbruk og redusere spredning av gummigranulat og plastforsøpling.

Idrett på lag med naturen!

Vi er en flerbrukskole!

Vi jobber for å minimere engangsbruk og redusere plastforsøpling på skolen og uteområdet vårt.

Vi tenker på framtida!
Se for deg at du skal på fjelltur.

Du pakker med sitteunderlag, mat, drikke - og kopp, fat og bestikk.

Vi er en turnasjon, og vi er stolte av den fantastiske naturen vår.

La oss overføre dette til bygatene, til skoleplassen og til idrettsbanen!
TAR DU UTFORDRINGEN?


Hvem er vi?

Framtiden i våre hender Trondheim gjennomførte i 2018 et større plastprosjekt støttet av Trondheim kommune og Sparebank 1. Prosjektet resulterte i rapporten ‘Et hav av plast - Utfordringer og tiltak’, som ble lansert høsten 2018.

Rapporten gir en grunnleggende innføring i hva plast er og hvilke utfordringer det gir. Inkludert i rapporten er tre detaljerte tiltakslister for privatpersoner, politikere og idrettslag. Nå skal vi ved hjelp av ulike metoder få disse tiltakene ut til befolkningen, og vi mener idrettslag og skoler er riktig sted å starte!


Miljøagentene er barnas miljøvernoganisasjon. Vi jobber for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Alle miljøagenter har rett til å si ifra. Miljøagentene har god erfaring med skolekampanjer som Beintøft og Batterijakten.


Vi vil finne tiltak som hjelper!Globale grep, krever lokale tiltak!

EU ban on plastic

 • Fra 2021 forbys blant annet flere engangsartikler, q-tips, sugerør og rørepinner
 • Medlemsland skal innføre tiltak for å redusere bruk av engangsartikler
 • Vil også gjelde for oxo-plast og andre polystyrener
 • Der det ikke fins alternativer skal plastartikler reduseres med 25% innen senest 2025
 • Flasker skal ha en gjenvinningsgrad på 90% innen 2025


Ny forskrift fra Miljødirektoratet

 • Nasjonalt regelverk som regulerer bruken plastholdig løst fyllmateriale (gummigranulat) og stiller krav til utforming og drift av alle typer idrettsbaner
 • Grunnleggende krav, som håndtering av drens- og overvann, oppsamling av materiale som følger med snørydding av banene og informasjonsformidling og krav til en fysisk tett barriere rundt banen
 • Anslagene varierer mellom 0,7 mill. kr og 1,6 mill. kr for en 11-bane (full fotballbane) som ikke har gjort noen tiltak allerede


Plastfrie kommuner

 • Bystyrer over hele landet går inn for å fjerne blant annet éngangsservice i plast, unødvendig bruk av plastposer og innføre gummifrie kunstgressbanerProsjektet tar tak i flere problemområder, spesielt disse:

Målet med prosjektet er at barn og voksne skal produsere mindre avfall


En av de viktigste løsningene i arbeidet mot plastforsøpling er flerbruk og gjenbruk av ressurser
Bli et av Norges første flerbrukslag!

Flerbrukslagsertifiseringen ble lansert i november 2018 og vi gratulerer Utleira IL og Byåsen IL med å være Norges første Flerbrukslag!

Idrettslag har en unik mulighet til å få mange med på gode tiltak. De har et bredt nedslagsfelt og fremmer verdier av fellesskap og dugnad.

Som de aller fleste arenaer i samfunnet vårt, er også idretten preget av høy bruk av engangsartikler, både av plast og andre materialer. Det aller vanligste er bruk av engangskopper, tallerkner, bestikk og servietter. I tillegg er idretten en arena med høy distribusjon av reklameartikler fra sponsorer.

Vi ønsker å hjelpe idrettslag med å fase ut engangsbruk - og ikke bare den av plast. De lagene som tar utfordringen får tittelen Flerbrukslag. Navnet er ikke forbeholdt lag med store ambisjoner, men kan også benyttes av de som gjør mindre grep.


Idrett på lag med naturenVi har utarbeidet en egen tiltaksliste for idrettslag som spesielt retter seg mot engangsbruk og gummigranulat fra kunstgressbaner. Vi tilbyr denne listen, sammen med rådgivning, tiltak, materiell og oppfølging til de lagene som vil være et forbilde for alle de barna, voksne og frivillige som tilhører laget.

Bli en flerbrukskole!

Vi gratulerer Åsheim ungdomsskole med å være Norges første Flerbrukskole!

Vi tenker på framtida!

I samarbeid med Grønn Barneby/Grønt Flagg inviteres barne- og ungdomsskoler til å motta besøk av oss.

Her vil vi snakke om generelle utfordringer og løsninger knyttet til plast, hvilke forbedringer som kan gjøres på skolen, kombinert med en ekskursjon til nærmeste fotballbane for å se hvor mye gummigranulat som er på avveie. De trenger ikke sogne til et idrettslag som er Flerbrukslag, men målet er at engasjementet også skal smitte over fra skole til idrettslag, og omvendt.

Ungdomsskoleelever vil også bli utfordret til å sammen med klassekamerater teste ut miljøvennlige aktiviteter i hverdagen ved hjelp av ducky.eco.

Skoler kan motta skolebesøk og plastchallenge uten å binde seg til å bli Flerbruksskole.

Fokus på plastforsøpling og tiltak for å minimere engangsartikler er supert å bruke som et ledd i Grønt Flagg sertifisering!

Eksempel på kartlegging på skole

Kartlegging engangsbruk
Et hav av plast

Plast er et nyttig materiale, men det blir ikke borte. Rundt 50% av plastprodukter blir laget for engangsbruk og den store avfallsmengden gjør at kun 9% av plasten som blir produsert i verden blir gjenvunnet. Bruken av plast burde derfor begrenses til produkter og materialer som skal vare lenge og som kan gjenvinnes. Parallelt må vi sikre at det som lages i fremtiden er av fornybart råstoff (bioplast) i stedet for fossilt. Vi må også minimere bruk av multimaterialer, farge og andre tilsetningsstoffer som gjør plasten vanskelig å gjenvinne, samt forbedre infrastruktur og avfallshåndtering.

I tillegg til dette fins det mange små og store tiltak vi kan gjøre for å minimere bruk av plast og plastforsøpling - både som privatpersoner, idrettslag, skoler, bedrifter og som politikere. Disse vil vi løfte frem!


Hvorfor ikke bare erstatte plast med andre materialer?

Kan engangsprodukter og emballasje erstattes av andre, fornybare typer materialer? Ja og Nei:

Selv om det er bedre å bruke fornybart råmateriale er ikke ‘bioplast’ mer nedbrytbar enn fossil plast

 • ‘Nedbrytbar emballasje’ blir ikke borte, det blir bare til mikroplast raskere
 • De komposterbare materialene vi har er enda ikke gode nok. Mer forskning og produktutvikling kreves
 • Infrastrukturen for både sortering og håndtering av andre materialer enn plast er ikke på plass
 • Forvirrende og feilaktig merking brukes på både sertifiserte og ikke-sertifiserte produkter
 • Mye av produksjonen av biomasse til slike produkter er miljø- og klimaskadelig

Det er riktig at vi bør skalere opp bruken av komposterbart materiale, men siden komposterbare ting ikke kan materialgjenvinnes, gjelder dette kun for emballasje som ikke lar seg gjenvinne. Alle ressurser er verdifulle og vi må først og fremst sikre oss at så mye som mulig brukes på nytt, eller at det kan gjenvinnes.

Derfor fremmer vi flerbruk!Hva kan vi gjøre hjemme?


For å skape den framtiden vi ønsker sammen med våre barn og barnebarn, finnes det mange små og enkle grep man kan ta i hjemmet.

Se vår miljøvennlige julekalender fra 2018 for 25 tips

-ta også gjerne en titt på tiltakslistene i rapporten vår, du finner de på side 23.